Nawozy wieloskładnikowe jak sama nazwa wskazuje, są mieszanką kilku azotu, fosforu i potasu. Nawozy te mają ściśle określony skład, który pobierają rośliny proporcjonalnie do swoich potrzeb. Każdy ze składników pełni inna funkcje w życiu rośliny:

Azot N– odpowiedzialny za wzrost masy nadziemnej i podziemnej rośliny. Odpowiada za dłuższy okres wegetacji, wyższą zawartość i jakość białka, mniejszą zawartość cukrów oraz lepszą wartość i strawność pasz.
Fosfor P
– odpowiada za prawidłowe ukorzenienie się roślin i aktywność biologiczną gleby, powodując lepsze wykorzystanie innych składników z gleby. Zwiększa odporność roślin na niedobory wody, na choroby, zwiększa również mrozoodporność oraz zawartość białka, cukrów, tłuszczów i witamin w roślinach. Ogranicza akumulowanie szkodliwych form azotu. Decyduje o prawidłowym i równomiernym rozwoju i dojrzewaniu ziarna.
Potas K
– zwiększa krzewienia roślin, pobudza do wytwarzania się nowych łodyg. Poprawia odporność roślin na susze, na choroby, wyleganie oraz mrozoodporność. Zapobiega spadkom plonu w pochmurne, chłodne lato. Zwiększa zawartość białka, cukru, skrobi i tłuszczu w roślinach.