PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.  Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm. Gęstość nasypowa: 0,85‑0,95 kg/dm3. 

18% CAŁKOWITEGO AZOTU (N) Więcej na polifoska.pl.
    18% azotu amonowego Więcej na polifoska.pl.

46% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 20,1% P) Więcej na polifoska.pl.
    41% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=17,9% P) rozpuszczalnego w wodzie Więcej na polifoska.pl.
    46% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=20,1%) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu Więcej na polifoska.pl.

5% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=2% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

Składniki produktu: CMC 1 – Fosforan dwuamonowy (CAS 7783‑28‑0), CMC 1– Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2) Więcej na polifoska.pl.


Artykuł ze strony: POLIDAP® | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/nawozy/polidap)

 

POLIDAP® to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy o wysokiej koncentracji. Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak, kukurydzę, okopowe, na użytki zielone oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. POLIDAP® jest szczególnie polecany na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.  

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą). Więcej na polifoska.pl.

Orientacyjne dawki nawozu POLIDAP® w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Więcej na polifoska.pl.Poziom plonowania Więcej na polifoska.pl.
średni Więcej na polifoska.pl.wysoki Więcej na polifoska.pl.
Zboża ozime Więcej na polifoska.pl.100‑150150‑200
Zboża jare Więcej na polifoska.pl.100‑150150‑200
Rzepak ozimy Więcej na polifoska.pl.100‑150150‑200
Kukurydza Więcej na polifoska.pl.100‑150150‑200
Burak cukrowy* Więcej na polifoska.pl.100‑150200‑250
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* Więcej na polifoska.pl.80‑100100‑150
Rośliny pastewne Więcej na polifoska.pl.80‑100100‑150
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) Więcej na polifoska.pl.80‑100100‑150

* bez obornika Więcej na polifoska.pl.

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią. Więcej na polifoska.pl.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych. Więcej na polifoska.pl.


Artykuł ze strony: POLIDAP® | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/nawozy/polidap)

Azot w formie amonowej wolno pobierany przez rośliny wpływa na harmonijny wzrost i rozwój oraz dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU® zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu, w tym wpływa na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Artykuł ze strony: POLIDAP® | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/nawozy/polidap)

POLIDAP® jest pakowany:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.
  • Więcej na polifoska.pl.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. POLIDAP® nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik. Więcej na polifoska.pl.


Artykuł ze strony: POLIDAP® | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/nawozy/polidap)

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł ze strony: POLIDAP® | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/nawozy/polidap)

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. 

Stosować odpowiednie rękawice ochronne Więcej na polifoska.pl.

Artykuł ze strony: POLIDAP® | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/nawozy/polidap)