Nasiona rzepaku – flora-praszka.pl

DOMINATOR

TYP ODMIANY: 
– odmiana o szybkim rozwoju początkowym od momentu siewu,
– bardzo dobra zimotrwałość,
– jednorodne kwitnienie w krótkim czasie,
– niskie ryzyko elongacji pędu na jesień,
– unikalny model odporności na suchą zgniliznę kapustnika APR37.

HODOWCA: RAPOOL – DSV

REJESTRACJA: POLSKA, 2019 r.

LG AVIRON

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa,
– wybitna odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo wysoka na suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen Rlm7),
– wybitna odporność na pękanie łuszczyn, bardzo wysokie plony w trudnych warunkach uprawowych, 
– odmiana o szybkim rozwoju jesiennym, bardzo dobra zimotrwałość.

HODOWCA: LIMAGRAIN

REJESTRACJA: POLSKA, 2020 r.

DK EXPANSION

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa,
– odmiana o szybkim rozwoju jesiennym,
– bardzo dobra zimotrwałość,
– odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej w badaniach COBORU,
– bardzo dobra odporność na wyleganie.

HODOWCA: DEKLAB

REJESTRACJA: POLSKA, 2017 r.

KUGA

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa zresortowana w systemie  MSL,
– wyjątkowo wysoki potencjał plonowania i jesienno-wiosenny wigor roślin przy znakomitej zimotrwałości zapewniają wysoką dochodowość w warunkach intensywnej technologii uprawy.

HODOWCA: RAPOOL – NPZ

REJESTRACJA: POLSKA, 2015 r.

LG Alltamira

Screen Shot 06-09-21 at 02.47 PM

TYP ODMIANY:
– Bardzo wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapustnych
– Wysoka odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
– Szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym
– Stabilność i regularność plonowania
– Bardzo duża liczba odgałęzień bocznych – duża liczba łuszczyn
na m2

HODOWCA: Limagrain

REJESTRACJA: POLSKA, 2021 r.

GALILEUS

TYP ODMIANY:
– populacyjna,
– odmiana o wysokich zdolnościach adaptacyjnych,
– duża efektywność ekonomiczna uprawy,
– znakomita tolerancja na choroby,
– wysoka zimotrwałość potwierdzona w roku 2016.

HODOWCA: HR STRZELCE

REJESTRACJA: POLSKA, 2018 r.

JEREMY

TYP ODMIANY:
– populacyjna, 
– bardzo wysoki potencjał plonowania, 
– wysoka odporność na ugięcie łanu, 
– możliwość siewu w terminie wczesnym,
– wysoka odporność na choroby – zgniliznę twardzikową.

HODOWLA: SAATBAU

REJESTRACJA: CZECHY, SŁOWACJA, 2017 r.

SIDNEY

TYP ODMIANY:
– populacyjna,
– wysokie i stabilne plonowanie nasion, oraz duża tolerancja na główne choroby rzepaku,
– właściwa faza rozwojowa roślin przed spoczynkiem zimowym warunkuje wykorzystanie pełnego potencjału rośliny.

HODOWCA: SAATBAU

REJESTRACJA: POLSKA, 2014 r.

Campus

Screen Shot 06-09-21 at 02.50 PM

TYP ODMIANY:
– Wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień bocznych
– Wysoka odporność na wyleganie
– Wysoka zdrowotność
– Dobra zimotrwałość

HODOWCA: KWS

REJESTRACJA: EU