Nasiona rzepaku

KUGA

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa zresortowana w systemie  MSL,
– wyjątkowo wysoki potencjał plonowania i jesienno-wiosenny wigor roślin przy znakomitej zimotrwałości zapewniają wysoką dochodowość w warunkach intensywnej technologii uprawy.

HODOWCA: RAPOOL – NPZ

REJESTRACJA: POLSKA, 2015 r.

DOMINATOR

TYP ODMIANY: 
– odmiana o szybkim rozwoju początkowym od momentu siewu,
– bardzo dobra zimotrwałość,
– jednorodne kwitnienie w krótkim czasie,
– niskie ryzyko elongacji pędu na jesień,
– unikalny model odporności na suchą zgniliznę kapustnika APR37.

HODOWCA: RAPOOL – DSV

REJESTRACJA: POLSKA, 2019 r.

ES CESARIO

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa zrestorowana w systemie Ogura,
– bardzo wysoka plenność i znakomita zimotrwałość zapewniają bezpieczeństwo i wysoką opłacalności uprawy,
– odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria maculans.

HODOWCA: EURALIS

REJESTRACJA: POLSKA, 2016 r.

DK EXPANSION

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa,
– odmiana o szybkim rozwoju jesiennym,
– bardzo dobra zimotrwałość,
– odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej w badaniach COBORU,
– bardzo dobra odporność na wyleganie.

HODOWCA: DEKLAB

REJESTRACJA: POLSKA, 2017 r.

ASPECT

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa,
– odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy, 
– wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion,
– odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych – RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria maculans,
– bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach – Top 10 COBORU 2016.

HODOWCA: LIMAGRAIN

REJESTRACJA: POLSKA, 2018 r.

ROHAN

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL,
– wyjątkowa tolerancja na gleby lekkie i mozaikowe,
– niezawodność plonowania,
– wysoka zimotrwałość i mrozoodporność.

HODOWCA: RAPOOL – NPZ

REJESTRACJA: POLSKA, 2008 r.

SY ALIX

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa,
– wykazuje tolerancję na specyficzne rasy kiły kapustnych,
– nie wybiega jesienią,
– bardzo dobra zimotrwałość.

HODOWCA: SYNGENTA

REJESTRACJA: NIEMCY, 2018 r.

GALILEUS

TYP ODMIANY:
– populacyjna,
– odmiana o wysokich zdolnościach adaptacyjnych,
– duża efektywność ekonomiczna uprawy,
– znakomita tolerancja na choroby,
– wysoka zimotrwałość potwierdzona w roku 2016.

HODOWCA: HR STRZELCE

REJESTRACJA: POLSKA, 2018 r.

SIDNEY

TYP ODMIANY:
– populacyjna,
– wysokie i stabilne plonowanie nasion, oraz duża tolerancja na główne choroby rzepaku,
– właściwa faza rozwojowa roślin przed spoczynkiem zimowym warunkuje wykorzystanie pełnego potencjału rośliny.

HODOWCA: SAATBAU

REJESTRACJA: POLSKA, 2014 r.

LG AVIRON

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa,
– wybitna odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo wysoka na suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen Rlm7),
– wybitna odporność na pękanie łuszczyn, bardzo wysokie plony w trudnych warunkach uprawowych, 
– odmiana o szybkim rozwoju jesiennym, bardzo dobra zimotrwałość.

HODOWCA: LIMAGRAIN

REJESTRACJA: POLSKA, 2020 r.

JEREMY

TYP ODMIANY:
– populacyjna, 
– bardzo wysoki potencjał plonowania, 
– wysoka odporność na ugięcie łanu, 
– możliwość siewu w terminie wczesnym,
– wysoka odporność na choroby – zgniliznę twardzikową.

HODOWLA: SAATBAU

REJESTRACJA: CZECHY, SŁOWACJA, 2017 r.