DOMINATOR

TYP ODMIANY: 
– odmiana o szybkim rozwoju początkowym od momentu siewu,
– bardzo dobra zimotrwałość,
– jednorodne kwitnienie w krótkim czasie,
– niskie ryzyko elongacji pędu na jesień,
– unikalny model odporności na suchą zgniliznę kapustnika APR37.

HODOWCA: RAPOOL – DSV

REJESTRACJA: POLSKA, 2019 r.

LG AVIRON

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa,
– wybitna odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo wysoka na suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen Rlm7),
– wybitna odporność na pękanie łuszczyn, bardzo wysokie plony w trudnych warunkach uprawowych, 
– odmiana o szybkim rozwoju jesiennym, bardzo dobra zimotrwałość.

HODOWCA: LIMAGRAIN

REJESTRACJA: POLSKA, 2020 r.

JANOSH

TYP ODMIANY:
– wysoki potenciał plonowania potwierdzony wynikami COBORU
– odmiana tolerująca okresowe niedobory wody
– szybki wigor jesienny
– wysoka zimotrwałość, rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
– wysoka efektywność wykorzystania N – dobrze plonuje przy obniżonych wiosennych dawkach azotu

HODOWCA: Rapool NPZ

REJESTRACJA: Polska, 2023 r.

LG KENOBI

TYP ODMIANY:
– rekomendowany region uprawy Europa Centralna i Kontynentalna
– plon nasion oraz zaolejenie bardzo wysokie
– silny wigor jesienny

HODOWCA: Limagrain, zachowujący IGP Polska,

REJESTRACJA: UE 2023

LID AMOROSO

TYP ODMIANY:
– NOWOŚĆ! Odmiana z wysokim potencjałem plonowania
potwierdzona w badaniach COBORU
– bardzo wysoki procent zaolejenia
– odmiana elastyczna w doborze stanowiska
– bardzo niskie ryzyko elongacji pędu na jesień
– wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion krótko przed zbiorem
– dobry wigor jesienny jak i szybkie wznowienie wegetacji na wiosnę

HODOWCA: Lidea,

REJESTRACJA: spodziewana Polska, 2023 r.

KUGA

TYP ODMIANY:
– mieszańcowa zresortowana w systemie  MSL,
– wyjątkowo wysoki potencjał plonowania i jesienno-wiosenny wigor roślin przy znakomitej zimotrwałości zapewniają wysoką dochodowość w warunkach intensywnej technologii uprawy.

HODOWCA: RAPOOL – NPZ

REJESTRACJA: POLSKA, 2015 r.

LG Alltamira

TYP ODMIANY:
– Bardzo wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapustnych
– Wysoka odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
– Szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym
– Stabilność i regularność plonowania
– Bardzo duża liczba odgałęzień bocznych – duża liczba łuszczyn
na m2

HODOWCA: Limagrain

REJESTRACJA: POLSKA, 2021 r.

SALUTE

TYP ODMIANY:
– niespotykana plenność wśród odmian populacyjnych
– stabilnie plonująca również na glebach mozaikowatych
– zalecany do uprawy na terenie całej Polski
– z uwagi na wysoki potencjał plonowania zalecany również do intensywnej produkcji
– odmiana średnio wczesna
– rośliny o bardzo wysokiej odporności na wyleganie

HODOWCA: ZHR Danko

REJESTRACJA: Unia Europejska, 2021 r.

GALILEUS

TYP ODMIANY:
– populacyjna,
– odmiana o wysokich zdolnościach adaptacyjnych,
– duża efektywność ekonomiczna uprawy,
– znakomita tolerancja na choroby,
– wysoka zimotrwałość potwierdzona w roku 2016.

HODOWCA: HR STRZELCE

REJESTRACJA: POLSKA, 2018 r.

SIDNEY

TYP ODMIANY:
– populacyjna,
– wysokie i stabilne plonowanie nasion, oraz duża tolerancja na główne choroby rzepaku,
– właściwa faza rozwojowa roślin przed spoczynkiem zimowym warunkuje wykorzystanie pełnego potencjału rośliny.

HODOWCA: SAATBAU

REJESTRACJA: POLSKA, 2014 r.