Podmiot (firma), który będzie dokonywał zakupów:

  Informacje o osobie, na którą będzie wystawiona karta:

  Informacje o karcie przedpłaconej:

  Czy posiadasz kartę przedpłaconą ?

  NieTak

  Lista produktów premiowych w programie Flora Lider w roku 2020 według załączników

  1. środki ochrony roślin

  2. materiał siewny

  3. adiuwanty, biostymulatory, nawozy dolistne

  Proszę o przesłanie potwierdzenia wysłania zgłoszenia na adres:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ww. przez FLORA SP. Z z o.o. z siedzibą w Praszce ul. Kopernika 15, 46-320 Praszka do celów marketingowych (promocyjno-handlowych), w systemach informatycznych i innych zbiorach ewidencyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku i ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest FLORA Sp. z.o.o. Jednocześnie oświadczam, iż znam przysługujące mi prawo do wglądu i poprawienia moich danych. Ponadto, wyrażam zgodę na otrzymywanie od FLORA Sp.. z o. o. informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U. Nr 144 poz.1204).

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  Program FLORA-LIDER skierowany jest dla Klientów dokonujących zakupu produktów strategicznych w sieci punktów Organizatora w okresie pełnego roku kalendarzowego. Rozliczenie promocji nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego. Celem promocji jest popularyzacja i promocja wybranych produktów firmy. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzenia listy produktów. Program ma na celu nagradzanie uczestników, którzy zakupują produkty strategiczne. Nagrodą za zakupy produktów strategicznych jest karta przedpłacona, której wartość zależy od wysokości dokonanych zakupów.
  Administratorem podanych przez Państwa w powyższym formularzu danych osobowych jest “FLORA” SP. z o.o. z siedzibą w Praszka, ul. Kopernika 15, 46-320 Praszka. Wszystkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych prosmy kierować na adres e-mail: rodo@flora-praszka.pl. Więcej informacji dot. przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w związku oferowanymi przez Administratora produktami i usługami, na podstawie z Art. 6 Ust. 1 Lit. B Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane te nie będą wykkorzystywane w innych celach, ani nie przekażemy ich innym podmiotom, poza ustawowo upoważnionymi. Po zakończeniu kontaktu, bez dalszej z Państwa strony interakcji dane podane w formularzu kontaktowym zostaną po upływie 90 dni od daty ostatniego kontaktu trwale usunięte. W trakcie ich przetważania przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetważaniam, złożenia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Więcej o przetwarzaniu danych można dowiedzieć się tutaj.