SKUP I KONTRAKTACJA

Dział Skupu Zbóż zajmuje się obrotem płodami rolnymi, a w szczególności: rzepakiem, pszenicą, żytem, kukurydzą, jęczmieniem, pszenżytem. Zaopatrujemy w płody rolne przemysł tłuszczowy, paszowy i młynarski. W obrocie płodami rolnymi korzystamy z własnych baz magazynowych o łącznej pojemności ponad 36 000 ton, wyposażonych w wagi samochodowe, suszarnie i laboratoria wyposażone w atestowany sprzęt.

Nasze magazyny zlokalizowane są w:

OLESNO 46-300, ul. Wygodzka 1
KONTAKT:
+48 663 868 491
+48 663 868 496

MIETKÓW 55-081, ul Kolejowa 25
KONTAKT:
+ 48 663 868 438
+ 48 663 868 524

BYCZYNA 46-220, Ciecierzyn
KONTAKT:
+ 48
785 233 981

  Jednocześnie realizujemy odbiory zbóż i rzepaku bezpośrednio z gospodarstw, wówczas ceny ustalane są indywidualnie  i uzależnione są od lokalizacji gospodarstwa i jakości zboża.

OFERUJEMY WYMIANĘ BARTEROWĄ

skup

W związku z kontynuacją wdrażania nowych zasad dotyczących skupu rzepaku wprowadzonych dyrektywą Komisji Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/WE) prosimy o dostarczenie do biura Flory  w Oleśnie (przed planowaną dostawą rzepaku) poniższych dokumentów:
-kserokopia decyzji o przyznaniu płatności z ARiMR,
-kserokopia potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie płatności z ARiMR, 
-numery działek dla rzepaku oraz ich areał
oraz na miejscu podpisane oświadczenia. 

W przypadku, gdy rzepak nie był dostarczany do magazynu Flory w latach poprzednich, konieczne będzie dołączenie do powyższych dokumentów:
-kserokopia decyzji o przyznaniu płatności z ARiMR z 2007r.

 

Brak powyższych dokumentów podczas dostawy rzepaku będzie oznaczał, że skupiony rzepak będzie oznaczony jako rzepak niecertyfikowany, nie uczestniczący w programie wprowadzonym dyrektywą Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski.html