Tarnogran 21 – NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

TARNOGRAN 21 zawiera 3% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P2O5rozpuszczalnego w wodzie, 21% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 6% wapnia (CaO)rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu (MgO) całkowitego, 18% siarki (SO3rozpuszczalnej w wodzie.

Azot – dawka startowa zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor – w nawozie występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania.

Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu, jest dostępny w całym okresie wegetacji.

Magnez – jest szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, część magnezu występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej (2%).

Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe.

TARNOGRAN 21 ze względu na proporcje składników pokarmowych P, K, Mg przeznaczony jest do nawożenia zbóż ozimych, jarych, kukurydzy oraz roślin o wysokich potrzebach pokarmowych względem potasu. Zalecany jest również do nawożenia ziemniaków, buraków, roślin strączkowych i motylkowych oraz drzew owocowych.

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.