Tarnogran pod zboża – NPK (CaMgS) 4-15-20- (5-2-13) z Cu, Mn, Zn

TARNOGRAN  pod zboża zawiera 4% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 15% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 8% fosforu (P2O5rozpuszczalnego w wodzie,  20% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 5% wapnia (CaO)rozpuszczalnego w wodzie, 2% magnezu (MgO) całkowitego, 13% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, a także dodatkowo 0,1% miedzi (Cu), 0,1% manganu (Mn) i 0,1% cynku (Zn).

TARNOGRAN pod zboża zawiera składniki pokarmowe w formach rozpuszczalnych w wodzie, łatwo przyswajalnych przez rośliny. Podstawowe zalety nawozu, to odpowiedni stosunek fosforu do potasu oraz zawartość mikroskładników pokarmowych: miedzi, manganu i cynku.

Startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy początkowy wzrost roślin.

Fosfor stymuluje odpowiedni rozwój systemu korzeniowego roślin.

Potas reguluje gospodarkę wodną roślin.

Rolą zalecanych w nawożeniu zbóż mikroskładników pokarmowych jest:

Miedź – korzystnie wpływa na przemiany azotu w roślinie, jest katalizatorem przy fotosyntezie.

Mangan – reguluje i stymuluje wzrost, bierze udział w procesie fotosyntezy, tworzeniu chlorofilu oraz syntezie białek.

Cynk – zwiększa efektywność nawożenia azotem.

Nawóz zawiera również drugorzędne makroskładniki pokarmowe: wapń, magnez i siarkę, które korzystnie wpływają na wielkość i jakość plonu.

TARNOGRAN pod zboża zalecany jest do stosowania głównie w uprawach zbóż ozimych i jarych, a także roślin okopowych, kukurydzy, rzepaku, roślin strączkowych i motylkowych oraz użytków zielonych. Nawóz ten wzbogaca glebę w komplet składników odżywczych niezbędnych do wzrostu roślin, we wszystkich fazach rozwojowych. Zawiera składniki azot, fosfor i magnez szybko i stopniowo uwalniające się do gleby w całym okresie wegetacji, co zapewnia bardzo efektywnie wykorzystanie ich przez rośliny.

Można stosować go na glebach mniej i średnio zwięzłych, zakwaszonych i obojętnych.

TARNOGRAN pod zboża należy stosować przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm.