Premium GTSP (granulowany superfosfat potrójny) od ICL
0-46,9-0 + 24 CaO I 46,9% P2O5

TrifosGran Premium to prosty granulowany nawóz fosforowy, o najwyższej zawartości tego pierwiastka na rynku. Zawiera fosfor w formie fosforanowej, jedynej która jest pobierana i przyswajana przez rośliny.

Zawiera fosfor w formie fosforanowej (H2PO4
), która jest łatwo pobierana
przez korzenie i dobrze przyswajana przez rośliny.

Ponad 90% fosforu zawartego w nawozie jest rozpuszczalne w wodzie,

dzięki czemu jest szybko dostępny dla roślin.

TrifosGran Premium zawiera 24% wapnia (CaO), który reguluje pobieranie

fosforu i podnosi jakość systemu korzeniowego.

TrifosGran Premium ma postać jednolitych, okrągłych granulek, wolnych

od pyłów. Umożliwa to szeroki i równomierny wysiew na 36 metrów.

Nawóz produkujemy przez mielenie i zakwaszanie fosforytu, co zwiększa

jego rozpuszczalność w wodzie i przyswajalność dla roślin.

TrifosGran Premium jest wydajny i skutecznie poprawia wielkość i jakość

plonu.

Jako nawóz pojedynczy w uprawie zbóż, rzepaku, w sadach i na plantacjach
owocowych.

Do mieszania z innymi nawozami pojedynczymi lub wieloskładnikowymi.

W uprawie roślin strączkowych (fasola, lucerna), gdzie korzystnie

wpływa na wzrost systemu korzeniowego, zwiększenie liczby brodawek

korzeniowych, lepsze wykorzystanie azotu atmosferycznego, zwiększenie

liczby strąków i poziom białka w nasionach.