Tarnogran R z borem – NPK(CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B

TARNOGRAN R z BOREM zawiera 3% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 9% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 19% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 5% wapnia (CaO)rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu rozpuszczalnego w wodzie, 21% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie oraz 0,2% boru (B).

Startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor w nawozie występuje jednocześnie w formie szybko jak i wolno działającej.

Potas w postaci łatwo rozpuszczalnej w wodzie soli potasowej, związany w granuli z siarczanem magnezu uwalnia się z niej powoli tym samym zapewnia dobre odżywianie roślin w kolejnych fazach rozwoju.

Wapń stanowi ważny składnik pokarmowy roślin uprawnych, głównie oleistych i strączkowych.

Magnez obecny w nawozie w formie siarczanowej jest łatwo dostępnym źródłem składnika dla każdej rośliny uprawnej.

Występująca w dużej ilości siarka ma również postać siarczanową i jest dostępna dla roślin w całym okresie wegetacji.

Bor bierze udział w procesach kwitnienia i zawiązywania nasion.

TARNOGRAN R z Borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym okresie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego, zarówno bezpośrednio na powierzchnię gleby ( siew rzutowy) jak i rzędowo-powierzchniowo lub doglebowo.