Tarnorgran 25 – NPK(CaMgS) 5-10-25-(4-3-16)

TARNOGRAN 25 zawiera 5% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 6% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 25% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 4% wapnia (CaO)rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu całkowitego, 16% siarki (SO3)rozpuszczalnej w wodzie.

Zawiera składniki pokarmowe w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. Wyprodukowany jest na bazie: siarczanu amonu, fosforytu częściowo rozłożonego, fosforanu amonu, soli potasowej i siarczanu magnezu.

Granulowana forma nawozu ułatwia równomierny wysiew oraz powoduje systematyczne uwalnianie się składników pokarmowych.

TARNOGRAN 25 jest uniwersalnym granulowanym wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia: buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziemniaków, użytków zielonych oraz wszystkich innych roślin o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu.

TARNOGRAN 25 należy stosować przedsiewnie, zarówno wiosną jak i jesienią.

Po wysiewie należy wymieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm.

Można również wysiewać go w rzędy, w trakcie wysadzania roślin, w odległości 10 cm od rośliny.

W przypadku wysiewu rzędowego lub po wcześniejszym zastosowaniu obornika, dawkę nawozu należy zmniejszyć o 30%.