NAWÓZ WE • GRANULOWANY • P (Ca- S) 18 (28-33)
PL: PFC1 (C)(I)(a)(i) PROSTY MINERALNY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

  • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
  • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
  • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
  • przez cały okres wegetacji rośliny
50, 500
  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
  • Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³
18%pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
12%pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
16%pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
28%tlenek wapnia (CaO) całkowity
19%tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
33%trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
23%trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Superfosfat granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.

 

NAWOŻONE ROŚLINYPLON, t/haZAWARTOŚĆ FOSFORU PRZYSWAJALNEGO GLEBIE
niskaśredniawysoka
zboża ozime5,0380250170
zboża jare4,0320220150
rzepak3,0400280200
kukurydza na ziarno7,0600450300
burak cukrowy (na oborniku)40,0400200100
ziemniak (na oborniku)25,0400200100
strączkowe na ziarno2,5320200120
łąki kośne6,0500350240
kukurydza na zielonkę50,0550380250
motylkowe z trawami – zielonka50,0550420250
trawy w uprawie polowej – zielonka45,0550420250