Polifoska 5 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, zboża ozime i jare, rzepak ozimy, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 5-15-30 (+2 +8) / 5-6,5-24,9 (+1,2 +3,2)

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,1 kg/dm3

Azot N całkowity: 5%
Azot N amonowy: 5%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 15% (6,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 13% (5,7% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 15% (6,5% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 30% (24,9% K)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 2% (1,2% Mg)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 8% (3,2% S) 

Składniki produktu:
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Magnezyt naturalny

Polifoska 5 to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Polifoska 5 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

300-350

400-450

Zboża jare

300-350

400-450

Rzepak ozimy

300-350

400-450

Kukurydza

300-350

400-450

Burak cukrowy*

350-400

450-500

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

250-300

300-400

Rośliny pastewne

200-250

300-350

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

200-250

300-350

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Polifoska 5 jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę 5 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.