NAWOZY WAPNIOWE – flora-praszka.pl

Firma „Flora” Sp. z o.o. aktualnie posiada w ofercie:
– wapno tlenkowe
– węglanowe
– kredę

AGRO LIEDMANN Wapniak Jurajski G gran.
Dolomag G gran.
GLHIST GÓRAŻDŻ
k/OPOLA
 Wapno naw. weglanowe CaO min 50% frakcja 0,-2 mm
Wapno naw. węglanowe Bukowiak Cao min 50% frakcja 0-0,09 mm
Oxyfertil Wapno nawoz.tlenkowe CaO min 60% frakcja 0-1 mm
Oxyfertil Wapno nawoz.tlenkowe CaO min 90% frakcja 1-3 mm, 3-7mm
Oxyfertil mix Mg 70/15 wapno nawozowo tlenkowe-węglan. frakcja 0-1mm
Dolomit Premium CaO+Mg50% frakcja 0,063mm
Wapno palone CaO 90% frakcja 3-12 mm
LHOIST TARNÓW
OPOLSKI
 Opolwiak Stan nawóz węgl.CaO min 50% frakcja 0-0,5mm
Opolwiak Premium nawóz węgl.CaO min 85% frakcja 0-1mm
Wapno nawoz.tlenkowe CaO min 85% frakcja 0-1mm
Oxyfertil Ca90 frakcja 1-3mm; 3-7 mm
LHIST WOJCIESZÓW Wapno naw.węgl.CaO min 50% frakcja 0-2mm
Wojcieszowiak CaO 50% frakcja 0,1-1mm
Wapno nawoz.tlenkowe CaO min 60% frakcja 0-1mm
Oxyfertil Ca85% frakcja 3-7mm
LHOIST.CZĘSTOCHOWA . Wapno nawozowo-tlenkowe CaO + Mg 70%/25% frakcja 0-1mm
Oxyfertil Mg 75/25 frakcja 1-3mm
..SIEWIERZ Nawóz wap.mag. 50/20 MgO
Dolomit
JELENIOGÓRSKIE
KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
 Nawóz wap.mag. 50/15 MgO
Dolomit
RYBINIK AgroSulka S17% Ca21,3%

Zapewniamy możliwość sprawdzenia pH ziemi oraz fachowe doradztwo.
W/w nawozy można kupić w punktach Flora oraz u przedstawicieli handlowych naszej firmy.
Jesteśmy dystrybutorem renomowanych producentów nawozów wapniowych..