o wapno bardzo wysokiej reaktywności chemicznej i dużej koncentracji węglanu wapnia (93-95%) powstaje w wyniku przerobu miękkich skał kamienia jurajskiego. Jest ono korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całkowicie bezpiecznym dla roślin uprawnych. Dzięki nieskrystalizowanej formie utrzymuje wilgoć w glebie, szybko (ale nie gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej. Sprzyja także rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów (bakterii) i ogranicza ilość grzybów. Wapno Nordkalk Standard Cal przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych.
PARAMETRY CHEMICZNE*
CaCO3 (węglan wapnia)≥ 90%
CaO (tlenek wapnia)≥ 50%
MgCO3 (węglan magnezu)ok. 1,5%
MgO (tlenek magnezu)< 0,7%

 

PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiar sitaPrzejście przez sito
2,0 mm> 90%
0,5 mm> 50%
 
Wilgotność6÷10%

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie
załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

Produkt otrzymywany jest z naturalnego surowca, jakim jest kamień wapienny. Podane wartości parametrów
fizyko-chemicznych nie są wartościami gwarantowanymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń