WAPNIAK JURAJSKI® G – Wysokoreaktywny nawóz wapniowy.

Naturalny nawóz wapniowy w formie granulowanej, charakteryzujący się wysoką efektywnością odkwaszającą gleby (reaktywnością) i bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Wyprodukowany przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii z bardzo drobno rozdrobnionej mączki wapiennej (mączka o frakcji 0-80 mikronów) pochodzącej z polskich złóż.
Odpowiednie kondycjonowanie produktu zapewnia uzyskanie twardej i równej granuli o bardzo niskiej wilgotności.

Wapniak Jurajski® G to nawóz przeznaczony do odkwaszania każdego rodzaju gleby i nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz użytków zielonych.
Nawóz o szerokiej i uniwersalnej aplikacji, która pozwala na jego użycie na każdym etapie rozwoju uprawy.

poprawia strukturę gleby poprzez tworzenie struktury agregatowej

stymuluje prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz komórkowego rośliny

zapewnia odpowiednią gospodarkę wodną warstwy ornej gleby

posiada wyrównaną i stabilną granulę o niskiej wilgotności

ogranicza zakwaszający wpływ nawozów azotowych i przeciwdziała zjawisku utajonych niedoborów

eliminuje szkodliwe działanie metali ciężkich

węglan wapnia (CaCO3)

min. 93%

 

tlenek wapnia (CaO)

50÷55%

 

reaktywność w kwasie cytrynowym

min. 65%

 

wielkość granulki

2÷6 mm (min. 95%)

 

gęstość nasypowa

1,2÷1,3 [kg/dm3]

 

wilgotność

5% ±2

Wapnowanie wykonać w tradycyjnych okresach agrotechnicznych w
uprawie wiosennej i jesiennej, zaleca się przeprowadzić nawożenie
możliwie najwcześniej po zbiorach na wilgotną glebę.

 

Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w
okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po
wypasie zwierząt.

 

Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco
również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.

 

Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie na
podstawie pH wyjściowego gleby, klasy agronomicznej oraz uzyskania
zamierzonego odczynu gleby zalecanego dla uprawy danej rośliny.

 

W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca
się stosowanie nawozu w ilości 400-1000 kg/ha, w nawożeniu
odkwaszającym powyżej 1000 kg/ha.

 

Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto:
25 kg worek lub 600 kg big bag.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w naszych broszurach produktowych.