Wapno węglanowe magnezowe Nordkalk AtriGran Mg o zawartości CaO 30% i MgO 17% oraz wysokiej liczbie zobojętniania 54% wskazane jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb kwaśnych oraz lekko kwaśnych o niskiej i średniej zasobności w magnez zarówno w uprawach rolniczych, sadowniczych jak i ogrodniczych. Wapno Nordkalk AtriGran Mg jest szczególnie polecane do zastosowania przy intensywnej uprawie roślin i na użytkach zielonych.

Wapno węglanowe magnezowe granulowane
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ G1 Wapień naturalny / 3b Wapień
dolomitowy – rozdrobniony

DEKLAROWANE WARTOŚCI:
Całkowity tlenek wapnia (CaO)30%
Liczba zobojętnienia54%
Całkowity tlenek magnezu (MgO)17%

Dawki nawozu zależne są od pH gleby,
rodzaju gleby i wymagań uprawy.
Dawkowanie w tabeli poniżej:

GLEBA / ODCZYNpH < 5,0pH 5,1-6,0
bardzo lekka400200
lekka600300
średnia900500
ciężka1300700
uprawy wieloletnie500200

Dostępne frakcje 1-4 mm i 4-8 mm.
AtriGran Mg jest granulowany z surowca, w którym ponad 90% cząsteczek jest mniejszych niż 0,1 mm.

  • wprowadzenie składnika odkwaszającego o wysokiej sile zobojętniania kwasów glebowych
  • zwiększenie aktywności fotosyntetycznej roślin uprawnych
  • ułatwienie transportu węglowodanów jako produktów fotosyntezy z liści do miejsc ich
  • magazynowania (ziaren, nasion, korzeni, bulw)
  • wzrost trwałości ścian komórkowych
  • polepszenie gospodarki wodnej i skuteczności enzymów
  • ograniczenie wpływu stresu cieplnego
  • najtańsze źródło magnezu