AtriGran – nawóz wapienny w formie granulatu

Wapna nawozowe wytwarzane przez Nordkalk pozwalają na utrzymanie właściwej zasadowości użytków rolnych oraz wzbogacenie ich w potrzebne składniki mineralne. Wapna te mogą być z powodzeniem wykorzystywane również w uprawach ekologicznych, sadownictwie i leśnictwie.

AtriGran to produkt stworzony z surowca pochodzącego z młodego, unikatowego w Europie złoża wapienia. Porowatość surowca zapewnia ogromną powierzchnię właściwą wapna równą 7,4 m2/g, ma bezpośredni wpływ na wysoką reaktywność wynoszącą powyżej 99%.

Surowiec do produkcji, jakim jest mączka wapienna, cechuje wyjątkowo drobne rozdrobnienie. Powyżej 90% cząstek ma wielkość mniejszą niż 100 μm.

AtriGran poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie. Zwiększa pojemność wodną. Rozbudowuje układ koloidalny zdolny do dużej adsorpcji jonów, wody i gazów. Zapobiega rozpadowi struktury gruzełkowatej, chroniąc przed zamulaniem, zasklepianiem i nadmiernym zagęszczaniem.

Użycie AtriGranu skutecznie chroni rośliny przed toksycznym działaniem manganu, glinu i metali ciężkich. Poprawia żyzność gleby decydującą o dostępności składników pokarmowych, a w efekcie o skuteczności samego nawożenia. Jego stosowanie usprawnia obieg węgla, azotu i siarki, zapewniając dobre zaopatrzenie roślin w te składniki. Utrzymuje na wysokim poziomie przyswajalność fosforu, potasu, magnezu i większości mikroelementów.

Innowacyjny granulat wapienny wzbogacony o pierwiastek organiczny poprawiający skuteczność działania wapnia. Pozwala to na jego inteligentne, kompleksowe działanie. Wapno optymalizuje warunki środowiska dla rozwoju mikroorganizmów. Węglowodany dostarczają energię do zapoczątkowania procesów życiowych flory i fauny glebowej. Związki biologiczne czynne indukują przebieg procesów fizjologicznych.

Dzięki zastosowaniu AtriGranu poprawia się skuteczność pracy drobnoustrojów w kształtowaniu żyzności i zdrowotności gleby. Intensywniej przebiegają procesy: mineralizacji materii organicznej, udostępniania roślinom pierwiastków odżywczych, w powstawania humusu glebowego, tworzenia struktury gruzełkowatej gleby, ograniczania rozwoju patogenów, aktywności enzymów oraz transportu składników pokarmowych, namnażania i zwiększania masy mikroorganizmów.

ptymalny odczyn dla aktywności biologicznej gleby to pH 6,0 do 7,2. Przy takich parametrach wzrasta liczebność i różnorodność mikroorganizmów glebowych oraz ich aktywność. Przyśpiesza to procesy humifikacji substancji organicznej co jest głównym czynnikiem próchnicotwórczym. Powstaje humus złożony z kwasów fulwowych, huminowych i huminów stanowiący układ koloidalny zdolny do dużej adsorpcji jonów, wody i gazów.
Doświadczenia przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wykazały, że wapno granulowane AtriGran w porównaniu do mineralnych nawozów azotowych stymulowało procesy akumulacji materii organicznej gleb, stymulowało procesy biologicznego wiązania wolnego azotu oraz w większym stopniu ograniczało produkcję fitotoksycznych kwasów organicznych.

 

 • Wyjątkowo niska wilgotność
 • Dobra twardość granuli
 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • Wyrównanie granuli ułatwiające równomierną aplikację
 • Dostępność dwóch frakcji: 1-4 mm i 4-8 mm
 • Równomierność rozsiewu
 • Duży zakres szerokości rozsiewu
 • Dostosowanie do wszystkich typów rozsiewaczy
 • Doskonały dla rolnictwa precyzyjnego
 • Wygodny w transporcie i magazynowaniu
 • Możliwość przechowywania przy dużych wahaniach temperatur