AGROCARB 40-VA – flora-praszka.pl

AGROCARB 40-VA

Produkt, zawierający niską zawartość frakcji pylistych. Jest przeznaczonych jako nawóz w rolnictwie. Nawóz może być używany do odkwaszania gruntów ornych wszystkich kategorii gleb rolniczych.