Firma SWIMER posiada w swojej ofercie serię zbiorników SWIMER AGRO Tank, służącą do magazynowania i dystrybucji nawozów płynnych takich jak nawozy azotowe, roztwór saletrzano-mocznikowy.

Nasze zbiorniki wykonujemy z odpornego na działanie promieni słonecznych polietylenu, metodą formowania rotacyjnego. Jeden odlew, bez łączeń i spawów gwarantuje wytrzymałość i szczelność.

Należy pamiętać, że tego rodzaju nawozy płynne ze względu na swoje właściwości nie mogą być przechowywane w zbiornikach wrażliwych na korozję.

Nawóz azotowy:

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór najczęściej produkowany jest w trzech stężeniach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.   

 

Pamiętaj:

Wśród zalet tego rodzaju nawozu najczęściej wymienia się:

 • Posiada wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
 • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
 • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
 • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
 • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
 • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
 • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
 • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Przechowywanie:

Nawóz azotowy należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów.

Wyposażenie podstawowe:

 • właz rewizyjny
 • króciec zalewowy STORZ umieszczony na szczycie zbiornika
 • odpowietrznik
 • zegarowy wskaźnik poziomu płynu
 • pobór dolny z zaworem

Wyposażenie opcjonalne:

 • linia napełniająca
 • pompa zanurzeniowa o różnej wydajności
 • wyłącznik główny
 • 4m lub 6m wąż ssawno-tłoczny zakończony złączem STORZ
 • LIPREMOS® SONIC PRO