Opis produktu 

Pulan Macro to nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. Granulki wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa to około 1,013 kg/dm3. Pulan Macro to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie azotanowej.

Gwarantujemy najwyższą jakość

Pulan Macro produkowany przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zalety produktu 

• nawóz uniwersalny, przeznaczony do stosowania pod wszystkie gatunki roślin uprawnych,
• możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego,
• zawiera w równych częściach azot w dwóch formach chemicznych: szybko dostępnej dla roślin, azotanowej (saletrzanej) – NO3- i wolniej działającej, ale za to dłużej dla nich dostępnej, amonowej – NH4+,
• wzbogacony w wapń i magnez,
• w 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jego sypkość,
• jednorodna granulacja nawozu pozwala na szeroki i równomierny wysiew na polu.

Przeznaczenie i stosowanie

Pulan Macro jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod wszystkie gatunki roślin uprawnych.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Pulan Macro

Orientacyjne dawki nawozu Pulan Macro w kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
Pszenica ozima340-410440-500530-560
Zboża jarepszenica jara280-310340-410440-500
jęczmień jary120-190220-280310-340
Rzepak ozimy440-470500-530560-620
Burak cukrowy*250-310340-410440-530
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*310-370410-440470-530
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*250-310340-410440-470

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin.

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu Pulan Macro należy ustalić w oparciu o:
• zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha),
• kondycję roślin,
• właściwości gleby (wilgotność, pH, zasobność w składniki pokarmowe).

Pakowanie i transport

Nawóz Pulan Macro jest oferowany:
• w kontenerach elastycznych typu big-bag 600 kg

Pulan Macro zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu / RID wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:
• big-bagi do 600kg – 2 warstwy.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.

Środki ostrożności

Unikać wdychania pyłu oraz bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Przestrzegać zasad BHP. Stosować środki ochrony indywidualnej. Pracować w suchych i wentylowanych pomieszczeniach by zapobiec zawilgoceniu produktu. Zapewnić czystość środków transportu. Unikać działania otwartego ognia i wysokiej temperatury.