Jak rozpoznać presję ze strony głowni guzowatej w kukurydzy ?