Żyto populacyjne DAŃKOWSKIE SKAND – flora-praszka.pl