Przechowywanie

ZAKsan® 33,5, ze względu na higroskopijność należy przechowywać w oznakowanych wg p.6 w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i nagrzaniem powyżej 30°C. W pomieszczeniach z saletrą amonową nie wolno używać otwartego ognia. Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed zwarciem. 

W bezpośrednim sąsiedztwie ZAKsan®-u 33,5 nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nią reagować, takie jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaliczne /np. ług sodowy/, wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy oraz materiały palne jak: węgiel, trociny, smary, materiały pędne. 

ZAKsan® 33,5 można składować tylko obok nawozów saletrzanych.

Nawóz w pojemnikach elastycznych (big-bagach) do 500 kg składować w dwóch warstwach, natomiast powyżej 500 kg w jednej warstwie. Opakowania powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródła ciepła i 0,2 m od ściany magazynu. Opakowania uszkodzone składować osobno. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może wpłynąć na zmianę jakości oraz niekontrolowany rozkład nawozu. Magazynowanie i przechowywanie w zakładzie powyżej 1250 Mg ZAKsan® 33,5 klasyfikuje dany podmiot jako Zakład Zwiększonego Ryzyka a powyżej 5000 Mg jako Zakład Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej – Tabela 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 29.10.2016r. (Dz.U. poz. 138).

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

– wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
– rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
– udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
– informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.