SALETRZAK (PÉTISÓ)–NA RYNKU WĘGIERSKIM OD 1931 r.
Dostępny w formie prilled oraz granulowanej.
Forma azotanowa i amonowa odgrywają równorzędną rolę w żywieniu rośliny. Pobór odpowiedniej formy azotu zależy m.in. od takich czynników jak gatunek rośliny, jej stan fizjologiczny, pH gleby. Warunki glebowe zbliżone do pH obojętnego sprzyjają azotowi w formie amonowej. Natomiast im wyższe pH (im gleba kwaśniejsza) tym zwiększa się pobieranie azotu w formie azotanowej. Pobrany azot jest włączany w strukturę roślinnych związków organicznych i bezpośrednio wykorzystywany w roślinie.
Produkowany z azotanu amonu i mączki dolomitowej, która pełniąc rolę wypełniacza redukuje kwasowość azotanu amonu oraz wzbogaca nawóz o wapń i magnez. Należy podkreślić zasobność Węgier w bardzo dobrej jakości pokłady dolomitu. Charakterystyczna jego cecha, która wyróżnia się w węgierskim saletrzaku to piękna biała barwa granulek.

Formuła chemiczna:
NH4NO3 + CaMg (CO3)2

Składniki aktywne:
Zawiera ok. 27% azotu, w tym:
• 13,5 % w formie azotu amonowego (NH4)
• 13,5 % w formie azotu azotanowego (NO3)
oraz 5% wapnia (Ca) i 3% magnezu (Mg).

Parametry jakościowe:

Zaw. azotu (N) całk.min. 27%
Woda:max 0,5%(granulated) max 1,0%(prilled)
Wapń w przelicz. na CaO:7,0%
Magnez w przelicz. na MgO:5,0%
pH r-ru wodnego (1%):9,5 (20°C)


Granulacja:
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

Prilled:

0,8 – 4,0 mm:   min. 93%
< 0,8 mm:max 2,0%
> 4,0 mm:max 5,0%


Granulated:

2,5 – 6,0 mm:min. 95%
< 2,5 mm:max. 1%
> 6,0 mm:max 4%


Zastosowanie:
Saletrzak jest uniwersalnym nawozem azotowym, do każdego rodzaju gleby, szczególnie do kwaśnych i ubogich w magnez. Może być stosowany na wszystkie gleby, pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie. Zalicza się do grupy nawozów azotowych o szybkim i trwałym działaniu. Saletrzak jest szczególnie rekomendowanym nawozem do przedsiewnego zasilania zbóż jarych, buraków cukrowych i pastewnych oraz pogłównego nawożenia wszystkich roślin na glebach lekkich, zakwaszonych oraz do nawożenia użytków zielonych. Węgierski saletrzak produkowany jest w postaci drobnych granulek (technologia wieżowa: prilled) lub w grubych dużych granulach (granulacja mechaniczna) o białej lub lekko kremowej barwie.

Rekomendowane dawki (tylko informacyjnie):

zboża:250 – 500 kg/ha
kukurydza:350 – 650 kg/ha
łąki, pastwiska:   400 – 650 kg/ha
ogrody:250 – 500 kg/ha (25 – 50 dag/10 m2)

 

Opakowania:
• worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane
• Big-Bagi o poj. a’700kg

Przechowywanie:
Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach. Nawóz w opakowaniach nie przekraczających 50 kg należy przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwunastu warstw, zaś o masie powyżej 500 kg w jednej warstwie zachowując minimalną odległość 1 m pomiędzy rzędami. Podłoże przechowywania nawozu izolować od wilgoci. Zabezpieczyć i nie dopuścić do oddziaływania promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych oraz nagrzewania do temp. 30°C

Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:
• nagrzewania do temp. 30°C ,
• działania otwartego ognia,
• zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie nawozu nie magazynować materiałów, które mogą z nim
reagować, takich jak: chemikalia, mocznik, superfosfat, cement, tlenki metali, metale
kolorowe, substancje palne (smary, oleje, węgiel).


Transport:
Saletrzak nie podlega przepisom RID i ADR.

Przewagi saletrzaka nad saletrą amonową:
• zwiększa wydajność, poprawia jakość
• poprawia stan roślin oraz ich odporność
• nie kwasowy, zwiększa pH i urodzajność gleby

Wyniki eksperymentów nawożenia pszenicy jarej na glebie brunatnej:

NawózPlony (kg/ha)Białko (%)Wet gluten (%)pH KCl
Kontrola232512,326,44,29
100kg/ha saletry amonowej318813,328,34,16
100kg/ha saletrzaka367513,528,94,32