RSM®S 28-5 jest produktem o wysokiej jakości, posiada: Certyfikat Zgodności uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem ,,Bezpieczeństwa B” oraz Certyfikat Zgodności potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonego ,,Nawóz WE”.

Opis produktu

RSM®S 28-5 to innowacyjny, wysokoskoncentrowany, klarowny nawóz ciekły zawierający azot oraz siarkę. Produkt otrzymywany jest na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego oraz tiosiarczanu amonu. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji.

Zawiera azot w trzech formach (amonowej, azotanowej i amidowej) oraz siarkę w formie tiosiarczanowej, która jest łatwo przyswajalna przez rośliny uprawne.

Zalety produktu

– Nawóz zawiera trzy formy azotu w korzystnych proporcjach.
– Posiada w składzie łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie tiosiarczanowej.
– Nawóz doskonale sprawdza się przy nawożeniu roślin wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę.
– Nawóz jest wyjątkowo przydatny na glebach o niskiej zawartości siarki.
– Dzięki wysokiej zawartości siarki powoduje opóźnienie procesu nitryfikacji dzięki czemu przyczynie się do zwiększenia ilości pobieranego przez rośliny azotu zawartego w nawozie.
– Wykazuje wysoką skuteczność w okresach niedoborów wilgoci w glebie.
– Płynna forma przyśpiesza przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny.
– Oprysk lub rozlew umożliwia bardzo równomierne rozprowadzenie nawozu na powierzchni pola.
– Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

Przeznaczenie i stosowanie

Funkcjonalność nawozu ciekłego RSM®S 28-5 wyróżnia go na tle innych nawozów zawierających siarkę. Dzięki temu może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa. Jest szczególnie polecany do nawożenia kukurydzy oraz soi. Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny.  

– Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
– Wykonywać opryski na zdrowe i suche rośliny, najlepiej wieczorem w dzień pochmurny.
– Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.
– Nawozu nie należy rozcieńczać wodą.

Pakowanie i transport

RSM®S 28-5 jest pakowany do cystern lub autocystern. W trakcie transportu produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji (-7)°C. RSM®S nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG

Przechowywanie

RSM®S 28-5 przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji (-7)°C. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących (karta charakterystyki oraz specyfikacji produktu).

Środki ostrożności

W normalnych warunkach składowania i manipulacji mieszanina jest stabilna, a składniki nie są lotne. Unikać wdychania par i zanieczyszczenia skóry i oczu, przestrzegać zasad BHP (nosić odpowiednie rękawice ochronne). Chronić przed działaniem wysokiej temperatury.