Opis produktu

PULGRAN®S siarczan mocznikowo–amonowy – nawóz granulowany w postaci szarobeżowych półsferycznych pastylek, otrzymywany przez zmieszanie stopu mocznika i siarczanu amonu. Produkt wolny od widocznych zanieczyszczeń mechanicznych. Zawiera azot w dwóch formach (amonowej i amidowej) oraz siarkę w formie siarczanowej.

Zawartość biuretu: nie więcej niż 0,9%
Skład ziarnowy: 3-5 mm, min. 90%

Zalety produktu

– Zawiera azot w dwóch formach oraz dodatkowo siarkę.
– Korzystny stosunek N do S.
– Wyjątkowo przydatny w uprawie roślin siarkolubnych.
– Wysoka zawartość azotu – powyżej 30 % N.
– Możliwość zastosowania azotu i siarki przy jednej aplikacji.
– Idealny do rozsiewu przy szerokich ścieżkach technologicznych.
– Dzięki zawartości siarki, powoduje zwiększone pobieranie oraz wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz zalecany do wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy oraz roślin okopowych. Nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb. Bardzo polecany do stosowania na glebach ubogich w siarkę. 

Produkt Premium – dla wymagających i innowacyjnych rolników. Wyjątkowo przydatny podczas aplikacji rozsiewaczami nawozów o dużej szerokości roboczej.

Pakowanie i transport

PULGRAN®S siarczan mocznikowo-amonowy jest oferowany w:
– workach polietylenowych 25 kg na paletach lub luzem,
– kontenerach elastycznych typu big-bag 500 kg.

Przewozić krytymi środkami transportowymi. Środki transportu powinny być czyste i suche.  PULGRAN®S nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach
12 warstw (worki), big-bagi 500 kg – maksymalnie 2 warstwy. PULGRAN®S luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.