Lista produktów premiowych w programie Lider w sezonie 2017 według załącznika nr 1.

  1. materiał siewny

  2. środków ochrony roślin

  3. nawozów dolistnych

  Proszę o przesłanie potwierdzenia wysłania zgłoszenia na adres:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ww. przez FLORA SP. Z z o.o. z siedzibą w Praszce ul. Kopernika 15, 46-320 Praszka do celów marketingowych (promocyjno-handlowych), w systemach informatycznych i innych zbiorach ewidencyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku i ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest FLORA Sp. z.o.o. Jednocześnie oświadczam, iż znam przysługujące mi prawo do wglądu i poprawienia moich danych. Ponadto, wyrażam zgodę na otrzymywanie od FLORA Sp.. z o. o. informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U. Nr 144 poz.1204).


  [multistep "4-4-"]