NAWOZY Z IMPORTU

Firma Flora dla potrzeb klientów rozszerzyła swoją ofertę o nawozy z importu.
Proponujemy wysokiej jakości nawozy pochodzenia:
– Białoruś,
– Ukraina,
– Rosja,
– Litwa

KREX SP.z.o.o. FOSFORAN AMONU NP 18-46
PLANTAVITA NPK 5-13-23 + 8%CaO; 5% Mg; 5% SO3
PLANTAVITA NPK 6-18-34

PLANTAVITA NPK 7-20-30+S
SÓL POTASOWA 60% K2O
CHEMAGROTRADE  Sp.z.o.o.
 SÓL POTASOWA GRANULOWANA
SÓL POTASOWA KRYSTALICZNA
MOCZNIK 46%N
FOSFORAN AMONU NP 10-46 NPK 8-19-29+3S
PŁYNNY NAWÓZ AZOTOWY PNA 32%N
BELOR POLSKA Sp.z.o.o MOCZNIK 46%N
SALETRA 34%n
SALETRZAK 27%N
ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 32%N
FOSFORAN AMONU NP 12-52
FOSFORAN AMONU NP 18-46
AB LINAS AGRO GROUP DAP NP 18-46
SÓL POTASOWA -60% K2O
M
OCZNIK 46%N

SALETRA AMONOWA 34%N
NPK 8-19-29
NPK 16-16-16
NPK 15-15-15
NPK 9-25-25 + 2S
NPK 18-8-8 + 14S
NPK 15-10-10 + 13S
NPK 8-20-30 + 2S
NP 33-3
AUREPIO Sp.z.o.o. SÓL POTASOWA – 60% K2O
MOCZNIK 46%N
FOSFORAN JEDNOAMONOWY – MAP
FOSFORAN DWUAMONOWY – DAP
SUPERFOSFAT PROSTY
SUPERFOSFAT WZBOGACONY
NPK 6: 18:34
NPK 7:20:30
LITEXIMP Sp.z.o.o SALETRA AMONOWA 34,4%
SALETRA WAPNIOWO-AMONOWA 27%
MOCZNIK 46%N
ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY 32%