Opis produktu

Nawóz krystaliczny o zabarwieniu od kremowego do szaro-beżowego, nie zbrylający się trwale.

Przeznaczenie i stosowanie

Siarczan amonu AS 21 jako nawóz wiosenny może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Szczególnie polecany do wczesnowiosennego nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), roślin strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu.

Siarczan amonu AS 21 zaleca się stosować w pierwszej kolejności przedsiewnie lub przed zabiegami uprawowymi, by wymieszać go z glebą lub pogłównie przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Siarczan amonu AS 21 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z saletrą amonową, Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zaletą tego nawozu jest możliwość wiosennego zasilenia roślin azotem oraz siarką. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie, uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji.

 

Pamiętajmy, że największe i coraz bardziej powszechne niedobory siarki w glebie występują wczesną wiosną, po jej zimowym wymyciu z gleby. Stosowanie siarczanu amonu AS 21 powoduje dobre ukorzenienie roślin, zwiększa dynamikę ich wzrostu już we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, decyduje więc o wzroście plonu i poprawie jego jakości.

Kategoria uziarnieniaWielkość (mm)Udział frakcjiGęstość nasypowa (kg/dm3)
Siarczan amonu AS 21 selekcjonowany
zawartość kryształu o wymiarach powyżej
3,55min.70%1,035
Siarczan amonu AS 21 makro
zawartość kryształu o wymiarach powyżej
zawartość kryształu o wymiarach między
zawartość kryształu o wymiarach poniżej
4,0
1,0 – 4,0
1,0
max. 5%
min. 90%
max. 5%
1,025

Siarczan amonu AS 21 zawiera 21% azotu (N) w formie amonowej i 24% siarki (S) [stanowi to 60% w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3)], rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Pakowanie i transport

Siarczan amonu AS 21 jest pakowany:
– po 25 lub 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
– w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi,
– luzem.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Siarczan amonu AS 21 nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik. 

Przechowywanie

Siarczan amonu AS 21 jako produkt higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Siarczan amonu AS 21 należy zabezpieczyć przed:
– działaniem wody i opadów atmosferycznych,
– bezpośrednim nasłonecznieniem,
– mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
– nagrzewaniem powyżej 30oC

Siarczanu amonu AS 21 nie wolno składować na otwartej przestrzeni ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. Worki polietylenowe z nadrukiem o zawartości netto 25 lub 50 kg, układać poziomo warstwami najwyżej w 12 warstw. Nawóz w elastycznych kontenerach nie przekraczających masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w 2 warstwach. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe powinny być złożone w stosy z jednej warstwy.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności. 

Serwis obejmuje

– wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów, 
– rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego), 
– udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych, 
– informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty. 

PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA SIARCZANU AMONU AS 21

Potrzeby nawożenia azotemWycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnikaOcena punktowa czynnika
-10+1
Potrzeby wapnowaniakoniecznepotrzebne, wskazaneograniczone, zbędne
Opady zimoweponiżej normyw normiepowyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotemmotylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy)ekstensywneprzeciętneintensywne
Poziom chemicznej ochrony roślinbez ochronyochrona częściowapełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnychkrótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianieprzeciętny dla gatunkudługi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.
Zalecane dawki siarczanu amonu AS 21 w kg/ha*

Roślina[Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednie1
żyto, owies i inne zboża – dawka startowa – wiosna100150
rzepak – dawka startowa – wiosna200250
ziemniak na oborniku2 – dawka startowa – wiosna100150
ziemniak bez obornika – dawka startowa – wiosna150200
kukurydza na ziarno – dawka startowa – wiosna200250
kukurydza na silos na oborniku – dawka startowa – wiosna150200
kapusty: biała, czerwona, włoska, brukselska3 – wiosna200300
borówka amerykańska 1-3/4 i dalsze lata uprawy – wiosna350/250400/300

*zalecana dawka siarczanu amonu AS 21 nie pokrywa potrzeb nawozowych azotem, a jest wiosenną dawką startową, by zabezpieczyć rośliny głównie w siarkę; na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem z dawką 250 kg siarczanu amonu na rzepak wprowadzamy 52 kg azotu i 60 kg siarki (S), czyli 150 kg SO3
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia; 
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos 35 t/ha;
3 – dawka startowa stosowana głównie jako źródło siarki. 

Nie przekraczać dawki 400 kg/ha siarczanu amonu.