saletrzak 27%N + 2%CaO + 4%MgO
saletrosan 30%N +7%S
saletrzak z borem 27%N + 2%CaO + 4%MgO +0,2%B
siarczan amonu krystaliczny 21%N + 24%S
saletrosan 26%N +
13%S
siarczan amonu macro 21%N + 24%S
siarczan amonu selekcjonowany 21%N + 24%S