Kędzierzyńska saletra amonowa ZAKsan 32%N
RSM 32%N
ZAKSAN 33%N saletra amonowa
RSM 30%N
Salmag 27N(CaO,MgO) 3,5;4)
RSM 28%N