CANWIL S z siarką jest to nawóz gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Ten rodzaj nawozu jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem anhydrytowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepieniem w okresie przechowywania.
 
Uniwersalny charakter nawozu sprawia, że może być on stosowany w uprawie wszystkich roślin uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie (po wymieszaniu nawozu z glebą).
Siarka zawarta w CANWILU S zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na zawartość i jakość białka w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.
Nawóz cieszy się dużym powodzeniem w krajach skandynawskich ze względu na zawartość azotu, siarki oraz wapnia.
 

Parametry:

• zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%,
• zawartość siarki w przeliczeniu na S: 4,8 +/-0,36%,
• zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%,
• zawartość wapnia (w postaci siarczanu wapnia) w przeliczeniu na CaO: ok. 7,5%,
• dostępny luzem lub w workach 50 i 500 kg.
 

Przechowywanie:

• nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury),
• nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).
 
Transport nawozu CANWIL S nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu (zawartość azotu poniżej 28%).