Flora Praszka Wiosenne odchwaszczanie ozimin - skutecznie i tanio - Flora Praszka

TeamViewer Portable.... Poczta - Flora....

Wiosenne odchwaszczanie ozimin – skutecznie i tanio

Wiosenne odchwaszczanie ozimin na pozór wydaje się być łatwe. Sprawdź jak zwalczyć chwasty tanio i skutecznie. Dziś zostanie omówione zwalczania chwastów w zbożach i w rzepaku wiosną.

Obecnie, cały czas aktualizowane programy ochrony roślin, charakteryzują się tym, że mimo coraz bardziej masowego wycofywania substancji czynnych, liczba zaleceń ciągle wzrasta.

Autor tekstu: Adam Paradowski

Wiosenne odchwaszczanie ozimin – wybór środka

wiosenne zwalczanie chwastów w pszeniy i w rzepaku

Przytulia czepna fot. A. Paradowski

Kilka odpowiedników tego samego preparatu nie dziwi, kilkanaście to właściwie norma, a nie brakuje takich, których jest i po kilkadziesiąt. Skąd się biorą? Aktualnie na rynku pojawiają się preparaty macierzyste, czyli te, które zarejestrowano po raz pierwszy. Uzupełniają je generyki, czyli środki produkowane przez innych producentów po wygaśnięciu patentów. Na rynku mogą także pojawić się identyczne produkty tej samej firmy pod innymi nazwami handlowymi, podobnie jak licencje – czyli zezwolenia jednej firmy na produkowania także identycznych preparatów pod inną (nie zawsze) nazwą. Całość uzupełniają środki z tak zwanego importu równoległego.

PODEJŚCIE ROLNIKÓW

Plantatorzy najchętniej chcą nabyć preparat oryginalny (macierzysty) – po jak najniższej cenie. Pozostałe oferty budzą wątpliwości, często dość brutalnie nazywane „podróbami”. Jak jest w rzeczywistości? Generyki (produkowane po wygaśnięciu licencji) ze względów proceduralnych muszą przejść przez obowiązujący cykl badawczy. Po uzyskaniu pozytywnych wyników są zgłaszane do rejestracji i podobnie jak produkty macierzyste są rozpatrywane w takim samym trybie. Często zalecenia te różnią się od zamieszczonych w etykiecie oryginału. Wynika to faktu, że są (mogą być) badane na przykład w innych terminach, w innych gatunkach zbóż, a nawet w nieco zmodyfikowanych dawkach.
.
Efekt jest taki, że po porównaniu takich zaleceń plantator ma większe pojęcie o działaniu danej substancji czynnej. Okazuje się, że ma ona szerszy zakres dawek, terminów itd. Istotnym elementem jest również porównanie listy wrażliwości chwastów. Doświadczenia prowadzone są w różnych stanowiskach, oczywiście różniących się składem botanicznym zachwaszczenia. Stąd „zsumowanie” chwastów wrażliwych to kolejna korzystna informacja dla plantatora.
Ekonomiczne podejście do sprawy
Środki produkowane na licencjach oraz pod innymi nazwami handlowymi przez tych samych producentów nie wnoszą niczego nowego. To jedynie rozwiązania ekonomiczne producentów. No i wreszcie, budzące najwięcej kontrowersji preparaty z importu równoległego. To środki rejestrowane pod warunkiem, że identyczny produkt, tej samej firmy znajduje się już na krajowym rynku. Praktycznie preparaty z tej grupy są identycznymi środkami jak już znajdujące się na rynku. Jedyną różnicą jest nazwa handlowa. A więc skąd różne podejście do takich samych preparatów?

 

ZWYKŁA UCZCIWOŚĆ

Przytulia czepna powoduje wyleganie zbóż
fot. A. Paradowski

Efektywność preparatów oczywiście można rozpatrywać pod różnymi aspektami. Przyjmując, że preparat zawiera 500 g substancji czynnej, to pozostała połowa stanowi skład, który w różny sposób może wpływać na jego skuteczność. W zależności od formulacji (stała, płynna) pozostała cześć składu (wypełniacze, balast, oleje, rozpuszczalniki, adiuwanty) może w pewnym sensie modyfikować skuteczność preparatu. Powinny to być niuanse, tylko w nikłym stopniu wpływające na końcową efektywność.
.
Istotnym elementem jest nabywanie środków ochrony roślin od sprawdzonych dystrybutorów. Środki podejrzanie tanie, nabywane okazyjnie, z nie sprawdzonych źródeł, przez obwoźnych dystrybutorów, przez nie sprawdzone portale internetowe mogą być bardzo ryzykownymi transakcjami. Jednak zaopatrywanie się w herbicydy (i inne ŚOR) od sprawdzonych dystrybutorów, zwłaszcza istniejących co najmniej od kilku lat w branży, nie powinny budzić podejrzeń.

PRAKTYKA

Oczywiście każdy dystrybutor chwali produkty, którymi sam handluje. Tego nie unikniemy w żadnej branży. Podstawą jest jedynie zweryfikowanie tych zaleceń. Dystrybutor, który w branży handlu środkami ochrony roślin przez co najmniej kilka, a najlepiej przez wieloletnią działalność, nabył zaufanie producentów rolnych, nie pozwoli sobie na wprowadzenie do własnej palety środków o niskiej jakości. Są świadomi, że rolnicy podczas nawet jednego sezonu wegetacyjnego potrafią zweryfikować jakość oferowanych produktów.

WIOSENNE ODCHWASZCZANIE OZIMIN

Sytuacja nadchodzącej wiosny w ramach ochrony plantacji przed zachwaszczeniem to złożona sytuacja wynikająca z warunków przede wszystkim klimatycznych minionej jesieni (i nietypowej zimy). Na ten temat powiedziano już wszystko. Faktem jest, że cześć plantacji będzie wymagało jedynie zabiegów kosmetycznych, a część podstawowego wiosennego odchwaszczania ozimin. Program wiosennego odchwaszczania ozimin jest doprawdy bardzo bogaty, zwłaszcza jeżeli dotyczy zbóż i zdecydowanie ubogi jeżeli będziemy go rozpatrywać pod kątem rzepaku. Jak do wiosennego zwalczania chwastów w oziminach podchodzi Flora Sp. z o.o.?

WIOSENNE ZWALCZANIE MIOTŁY ZBOŻOWEJ ORAZ …

wiosenne zwalczanie chwastów

Miotła zbożowa w pszenicy ozimej fot. A. Paradowski

 

Jeżeli tylko ona stanowiła by problem to jednym z rozwiań jest stosowanie fenoksaprop-P-etylu. Substancja ta do niedawna zawarta była w jednym z popularnych preparatów herbicydowych. Niestety, środek ten nie należał do najtańszych.
.
Ostatnio na rynku ta substancja czynna pojawiła się w nowej formie użytkowej np. jako Fenoxinn 110 EC. Zaletą tej formulacji jest możliwość stosowania łącznie z substancjami czynnymi zwiększającymi zakres chwastobójczy o niszczenie gatunków dwuliściennych.
.
Fonoxinn 110 EC można stosować łącznie z preparatem Tristar 50 SG (tribenuron metylu) lub Herbistar 200 EC (fluroksypyr). W przypadku dużego zagrożenia chwastami dwuliściennymi można zrobić trójskładnikową mieszaninę zbiornikową z powyższych substancji czynnych. Fenoxinn 110 EC ma rejestrację w pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu ozimym i jarym oraz w pszenżycie ozimym.
.
Dodatkowo preparatem tym można wykonać wiosenny zabieg herbicydowy w celu zwalczania wyczyńca polnego.

 .
.
.

Zwalczanie miotły zbożowej po wycofaniu IPU

wiosenne zwalczanie chwastów

Miotła zbożowa potrafi znacząco ograniczyć plonowanie zbóż
fot. A. Paradowski

Do wiosennego zwalczania chwastów takich jak miotła zbożowa spośród kilku możliwości zastosowania mieszaniny tifensulfuronu metylu i metsulfuronu metylu można wybrać Tytan 75 SG. Ma on rejestrację w pszenicy ozimej, życie ozimym oraz w pszenżycie ozimym. W przypadku wystąpienia tylko gatunków dwuliściennych można zastosować sam metsulfuron metylu produkowany między innymi jako Primstar 20 SG. Wiosenne odchwaszczanie ozimin tym preparatem można zastosować w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym oraz w jęczmieniu jarym. Po wycofaniu izoproturonu z substancji czynnych (moczniki) o bardzo podobnym działaniu pozostał chlorotoluron. Ta substancja czynna zawarta jest w preparacie Tolurex 500 SC ma rejestrację wiosną w pszenicy ozimej. Inny preparat zawierający tą s.cz. to np. Opal 500 SC – można go stosować jesienią od fazy 3-4 liści właściwych pszenicy ozimej do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
Do klasyków o szerokim zakresie zwalczania jedno- i dwuliściennych uciążliwych chwastów należy klasyk jakim jest Lancet Plus 125 WG zalecany z adiuwantem.

Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym – ograniczone możliwości

Rzepak to uprawa wymagająca przede wszystkim zwalczania chwastów w okresie jesiennym. Wiosenne odchwaszczanie ozimin, a dokładnie rzepaku ozimego jest utrudnione, a ilość rozwiązań ograniczona. Opryski należy wykonywać bardzo wcześnie, praktycznie do momentu rozpoczęcia wzrostu pędu kwiatowego. Niezniszczone samosiewy zbóż ewentualnie pochodzące ze wschodów wiosennych skutecznie można niszczyć graminicydami. Najpopularniejszą aktualnie substancją czynną jest chizalofop-P-etylu. Tą s.cz. znajdziemy m.in. w preparacie Jenot 100 EC.
.
Po zastosowaniu najwyższych zalecanych dawek można również zwalczać perz właściwy.
Zawsze skuteczny w zwalczaniu chabrów, maruny, rumianów i rumianków jest chlopyralid. Najnowsza jego forma użytkowa jaka się ukazała na rynku to Major 300 SL. Zalecany jest podobnie jak jego odpowiedniki. Pewną różnicą jest możliwość jego łącznego stosowania z preparatem Zorro 300 SL. Taka mieszanina zbiornikowa będzie dodatkowo zwalczać młodsze osobniki przytulii czepnej. Ten efekt chwastobójczy to zasługa zawartości s.cz. pikloram, będącej składnikiem środka Zorro 300 SL.
.
Preparat ten jest nowością i można go także zastosować pojedynczo.
Przedstawione warianty pokazują możliwości jakie daje wiosenne odchwaszczanie ozimin. Stanowi to oczywiście wycinek wielkiego programu herbicydowego dla tych upraw, z których jak z wielu innych można skorzystać.