Flora Praszka Rzepak ozimy - Flora Praszka

TeamViewer Portable.... Poczta - Flora....

Rzepak ozimy

  • » Siew sprawdzonych, wysokoplonujących odmian dopasowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych w optymalnym terminie
  • » Odpowiednie nawożenie i zaopatrzenie potrzeb pokarmowych roślin
  • » Plantacja wolna od chwastów
  • » Rośliny dobrze zabezpieczone przed chorobami
  • » Uprawa wolna od szkodników
  • » Zdrowe dobrze wykształcone rośliny przygotowane do przezimowania

 

                      To podstawowe warunki, które musimy spełnić, aby uzyskać wysoki i stabilny plon. Dla rzepaku, jak rzadko, której rośliny, ważny jest okres rozwoju jesiennego.

                       O tej właśnie porze kształtuje się silny palowy system korzeniowy, który będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie rośliny w wodę i składniki pokarmowe. Dobrze rozwinięty system korzeniowy pozwala roślinom przetrwać okresy krytyczne (np. brak wody), które często decydują o uzyskanym plonie.

                      Rozwijająca się cześć nadziemna, to nie tylko widoczna silna rozeta liściowa, ale także tworzące się w tym okresie zawiązki pędów bocznych i kwiatów. potencjał plonu, który w tym okresie się tworzy osiąga swoja wartości maksymalne i w okresie wiosennym może tylko ulec redukcji. Dlatego tak ważne jest abyśmy wszystkie jesienne zabiegi wykonali ze szczególną starannością, wybierając możliwie najlepsze rozwiązania.

bezzdjecia

Odmiany rzepaku ozimego w ofercie Flora sp. z o.o.:

PDF-Icon POLANA F1

PDF-Icon AMAZON F1

PDF-Icon ASPECT F1

PDF-Icon KUGA F1

PDF-Icon ES CESARIO F1

PDF-Icon ROHAN F1

PDF-Icon SIDNEY

PDF-Icon GALILEUS

PDF-Icon VAPIANO

PDF-Icon ZESTAWIENIE CECH

PDF-Icon SY ALIX

PDF-Icon DK EXPANSION

PDF-Icon DOMINATOR

 

bezzdjecia