Podmiot (firma), który będzie dokonywał zakupów:


    [multistep "1-4-https://flora-praszka.pl/program-partnerski-p2"]

    ..Program FLORA-LIDER skierowany jest dla Klientów dokonujących zakupu produktów strategicznych w sieci punktów Organizatora w okresie pełnego roku kalendarzowego. Rozliczenie promocji nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego. Celem promocji jest popularyzacja i promocja wybranych produktów firmy. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzenia listy produktów. Program ma na celu nagradzanie uczestników, którzy zakupują produkty strategiczne. Nagrodą za zakupy produktów strategicznych jest karta przedpłacona, której wartość zależy od wysokości dokonanych zakupów.
    Administratorem podanych przez Państwa w powyższym formularzu danych osobowych jest “FLORA” SP. z o.o. z siedzibą w Praszka, ul. Kopernika 15, 46-320 Praszka. Wszystkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych prosmy kierować na adres e-mail: rodo@flora-praszka.pl. Więcej informacji dot. przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w związku oferowanymi przez Administratora produktami i usługami, na podstawie z Art. 6 Ust. 1 Lit. B Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane te nie będą wykkorzystywane w innych celach, ani nie przekażemy ich innym podmiotom, poza ustawowo upoważnionymi. Po zakończeniu kontaktu, bez dalszej z Państwa strony interakcji dane podane w formularzu kontaktowym zostaną po upływie 90 dni od daty ostatniego kontaktu trwale usunięte. W trakcie ich przetważania przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetważaniam, złożenia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Więcej o przetwarzaniu danych można dowiedzieć się tutaj.