Program jest przeznaczony dla zarejestrowanych Klientów firmy FLORA Sp. Z o.o. dokonujących zakupy wybranych towarów w okresie pełnego roku kalendarzowego - 2017r.

Klient otrzyma kartę przedpłaconą jeżeli uzbiera wymaganą ilość punktów za zakupy wybranych towarów.

Podmiot (firma), który będzie dokonywał zakupów:


Program FLORA-LIDER skierowany jest dla Klientów dokonujących zakupu produktów strategicznych w sieci punktów Organizatora w okresie pełnego roku kalendarzowego. Rozliczenie promocji nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego. Celem promocji jest popularyzacja i promocja wybranych produktów firmy. Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzenia listy produktów. Program ma na celu nagradzanie uczestników, którzy zakupują produkty strategiczne. Nagrodą za zakupy produktów strategicznych jest karta przedpłacona, której wartość zależy od wysokości dokonanych zakupów.