Flora Praszka Najlepsza polisa na stres - Flora Praszka

TeamViewer Portable.... Poczta - Flora....

Najlepsza polisa na stres

Kelpak SL jest dobrze znanym, stosowanym w 54 krajach świata bioregulatorem opartym o naturalne auksyny i cytokininy. Unikalna opatentowana technologia produkcji Kelpaku z najszybciej rosnącej algi morskiej Ecklonia Maxima gwarantuje stałą koncentrację wyżej wymienionych hormonów roślinnych w każdym litrze produktu i ich najwyższą aktywność biologiczną. Dzięki korzystnemu dla rośliny uprawnej stosunkowi auksyn do cytokinin jak 350:1, stosując Kelpak SL, możemy oczekiwać unikalnego, pozytywnego wpływu na wzrost i rozwój rośliny. Głównym celem stosowania bioregulatora Kelpak SL jest podwyższenie odporności rośliny, w tym przypadku rzepaku, na czynniki stresogenne, jak np. mróz, susza, wysokie temperatury, fitotoksyczność pestycydów, itp. co przekłada się wymiernie na plon. Również w przypadku, gdy śmietka zdążyła już uszkodzić korzenie warto zastosować Kelpak SL z w celu stymulacji tworzenia się nowych korzeni, w miejsce uszkodzonych i przyspieszenia ich wzrostu. Większa liczba nowych korzeni przełoży się również do lepszego wykorzystania składników pokarmowych skumulowanych w glebie, co tym samym przełoży się na późniejszy plon.

.

Rzepaki zasiano terminowo Kelpak SL wspomaga rozwinięcie silnego systemu korzeniowego, grubszej szyjki korzeniowej. Rośliny zaplanują więcej pędów bocznych, a dzięki intensywnej fotosyntezie zgromadzą większą ilość cukrów, co pomoże im lepiej szybciej rozpocząć wegetację wiosną. W przypadku upraw posianych z opóźnieniem, Kelpak złagodzi działanie stresów odherbicydowych i zwiększy tolerancję roślin na wahania temperatur między dniem i nocą. Przyspieszy to rozwój roślin i zwiększy szanse dobrego przygotowania na wiosnę. Kelpak zaleca się stosować w fazie 3 – 4 liści, dawce 2 l/ha z dodatkiem adiuwanta lub nawozu mikroelementowego o lekko kwaśnym odczynie.

.

Kelpak SL w mieszaninie z Patronem Gold/ Dynamic Cresco (1+0,5 l/ha), z dodatkiem adiuwanta, zalecano również stosować w uprawie zbóż ozimych. Preparaty te poprawiają ukorzenienie roślin, ich wzrost i plonowanie. Kelpak SL możemy stosować zaraz od początku ruszenia wegetacji roślin w dawcę 1,5-2 l/ha Kelpaka lub w 1 l/ha w połączeniu z Patronem Gold 0,8 l/ha. Rozwiązanie drugie jest coraz bardziej popularne wśród rolników. Zapewnia ono roślinie, poza gotowymi fitohormonami, dostarczenie substancji (AAC) będącej ich prekursorem. Są to substancje, które współdziałają z auksynami oraz uczestniczą w procesie rozwoju korzenia i są to tak zwane kofaktory auksyn. Do kofaktorów auksyn zalicza się także niektóre mikroelementy. Patron Gold zawiera substancję aktywną AAC. Substancja w Patron Gold jest skompleksowana kwasem organicznym co powoduje jego szybką dostępność dla rośliny. Innymi słowy, dajemy plantacji narzędzia do samodzielnej produkcji stymulatorów wzrostu.

.

Ostatnią propozycją jest zastosowanie w rzepaku, tuż po ruszeniu wegetacji roślin, jest łączenie Kelpaku z produktem NANO ACTIVE (1l + 2 kg/ha). Nano Active dostarcza niezbędnych w uprawie rzepaku pierwiastków w unikalnej formie nanocząsteczek. Efektem zastosowania jest znacząca poprawa fotosyntezy i wigoru roślin. Podsumowując musimy pamiętać, że naszym głównym celem przy wiosennym prowadzeniu upraw jest szybsze ruszenie wegetacji na wiosną.

.

Osiągniemy to tylko zabezpieczając rośliny w składniki niezbędne do skumulowania materiałów zapasowych w korzeniu. Konsekwencją naszych działań jest zaprogramowanie plonu upraw.

.