Flora Praszka Kukurydza - Flora Praszka

TeamViewer Portable.... Poczta - Flora....

Kukurydza

                   Znaczenie gospodarcze kukurydzy oraz wprowadzanie do uprawy nowych mieszańców coraz bardziej przystosowanych do warunków klimatycznych i glebowych Polski przyczynia się do ciągłego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku. Oszczędna gospodarka wodna, jak i głęboki system korzeniowy rośliny, pozwalają uprawiać kukurydzę na glebach bardziej piaszczystych, pod warunkiem jednak zachowania podstawowych zasad poprawnej agrotechniki.

               Pomimo bardzo zróżnicowanych warunków pogodowych w minionym sezonie, powierzchnia uprawy kukurydzy w naszym kraju przekroczyła 1 mln ha. Szacunki za rok 2014 mówią o areale dochodzącym do 1,1 mln ha. W strukturze użytkowania, odmiany kiszonkowe stanowią ok. 40%, natomiast ziarnowe 60% całości. Wraz ze zwiększeniem się zainteresowania uprawą kukurydzy, zwiększa się wiedza na temat agrotechniki tego gatunku. Rośnie też wiedza rolników na temat znaczenia jakości materiału siewnego oraz wyboru właściwej odmiany do uprawy w lokalnych warunkach glebowo – klimatycznych.

                 Nasi doradcy służą pomocą w podjęciu trudnej decyzji wyboru mieszańców kukurydzy. Rekomendujemy w nim m.in. najbardziej wartościowe mieszańce kukurydzy, wyselekcjonowane pod kątem atrakcyjności jakościowej i wartości gospodarczej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się w ofertą.

bezzdjeciaREKLAMA luigi_got

» MIESZAŃCE KUKURYDZY NA ZIARNO:

» MIESZAŃCE KUKURYDZY NA KISZONKĘ: