ZIELONA SIŁA

COVERON – biologiczna zaprawa nasion
 • Wczesny, zdrowy i szybki rozwój rośliny
 • Wysoka zawartość pożytecznej mikoryzy i trychodermy
 • Odpowiedni dla rolnictwa ekologicznego, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i owadów

OPINIE KLIENTÓW:

Michał Kamiński – Kierownik Gospodarstwa IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice
„W sezonie 2021/2022 na plantacji pszenicy ozimej JOKER miałem możliwość obserwacji biologicznej zaprawy nasion COVERON. Preparat zawiera mikoryzy i Trichoderma atroviride, które w połączeniu z biologicznie aktywnymi cząstkami organicznymi przekłada się na silne działanie na kiełkowanie i rozwój systemu korzeniowego, co można było bezpośrednio zaobserwować na polu przy wczesnych fazach rozwoju pszenicy. Uzyskany końcowy plon z kombinacji z COVERONEM był wyższy o 2 q. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, w naszym przypadku szczególnie do zaprawiania zbóż ozimych, gdzie stresowe warunki występują już od okresu jesiennego.”

Jarosław Sosnowski
„Zaprawę biologiczną Coveron wypróbowałem jesienią ubiegłego roku na części plantacji. Kupiłem zaprawioną pszenicę. Po zbiorach 27 sierpnia 2022, mam porównanie. Plony z zaprawą chemiczną 7,2 tony/ha. Plony z zastosowaniem Coveronu 11 ton/ha.
Wypróbowałem również zaprawę na kukurydzy. Kukurydza zaprawiona Coveronem zaczęła kwitnąć w okresie suszy, kukurydza zaprawiona chemicznie dużo później.
W nadchodzącym sezonie zaprawę Coveron zastosuję już na całym areale.”

Dariusz Gajewski
„W zeszłym sezonie zakupiłem w firmie Flora dwie odmiany zaprawiane Coveronem: Joker i Rgt Specjalist. Aby mieć porównanie do innych zapraw zasiałem na jednym polu odmianę Joker na coveronie i na zwykłej zaprawie oraz także na innym polu odmianę Rgt Specjalist.
Już na samym początku wzrostu pszenica na Coveronie dużo szybciej wzeszła a po wyrwaniu rośliny miała bardziej rozwinięty i większy korzeń.
Wiosną podczas suszy pszenica na Coveronie mniej cierpiała i była bardziej zielona przy zastosowaniu identycznej ochrony fungicydowej i takiej samej technologii prowadzenia łanu. W tym roku również zakupiłem materiał siewny wyłącznie na Coveronie oraz część materiału siewnego będę zaprawiał Coveronem”.

Rewolucja w zaprawianiu nasion

Odpowiedzialność za zdrowy rozwój uprawy zaczyna się już od ziarna. Dlatego tak ważny jest dobór zaprawy nasiennej, która zagwarantuje zdrowy i szybki wzrost rośliny oraz zmniejszy ryzyko pojawienia się chorób.

Zapraszamy Państwa do poznania COVERONu, biologicznej zaprawy nasion łączącycej grzyby mikryzowe (Glomus intraradices, Glomus Mosseae) i Trichoderma atriviride. Ta konkretna formuła zapewnia bardzo skuteczne działanie ochronne, biostymulujące i antystresowe.

COVERON to biologiczna zaprawa do zbóż, roślin okopowych (ziemniaki, marchew, topinambur, rzepa), roślin oleistych (rzepak, słonecznik), roślin strączkowych (ciecierzyca, groch, soja), roślin warzywnych (cebula, czosnek, brokuł, kapusta).

Coveron to pierwsza biologiczna zaprawa nasion łącząca grzyby mikoryzowe i trichodermę atroviride, których wspólne działanie skutkuje wzrostem plonów i jakości zbiorów.To najwyższy standard zaprawiania chroniący przed chorobami, poprawiający przyswajanie składników pokarmowych, stymulujący wzrost rośliny poprzez szybszy rozwój korzeni i pędów oraz zmniejszający wpływ negatywnych czynników abiotycznych takich jak susza, zasolenie czy niewłaściwe pH gleby.

Zaplanuj uprawę z Coveron

Skonsultuj się z naszym doradcą i zwiększ swoje plony.

Wypełnij formularz:
  Zielona siła nasion!

  Przedstawiamy innowacyjną zaprawę biologiczną – najlepsze rozwiązanie na wprowadzenie pożytecznych mikroorganizmów bezpośrednio do strefy korzeniowej, aby zapewnić ich szybką dostępność w krytycznych etapach „wczesnego kiełkowania”.

  Wprowadzenie do gleby dużej ilości mikroorganizmów poprawia żyzność chemiczną, fizyczną i biologiczną gleby oraz jej żywotność dzięki czemu otrzymujemy:

  • Ochrona funkcjonalności gleby
  • Zachowanie bioróżnorodności
  • Zrównoważone rolnictwo w przyszłości

  Zalety:

  • Równomierny, zdrowy i szybki rozwój roślin
  • Wzrost plonów i jakości zbiorów.
  • Optymalny i lepszy wzrost systemu korzeniowego
  • Lepsza efektywność nawożenia
  • Większa odporność na stres abiotyczny (zasolenie, susza, nieprawidłowe pH gleby itp.)
  • Nieszkodliwy dla mikroflory glebowej
  • Lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego roślin
  • Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i owadów

  Coveron to zielona siła zaprawy biologicznej, która zapewnia bezpośredni kontakt pożytecznych mikrobów podczas tak ważnego procesu jakim jest kiełkowanie. Wprowadzenie mikoryzy ( Glomus intraradices i Glomus Mosseae) i Trichoderma atroviride do strefy korzeniowej roślin zapewnia zdrowy i szybki rozwój już we wczesnym etapie rozwoju siewki. Ogromną przewagę Coveronu stanowi jego plejotropowe czyli wielokierunkowe funkconowanie dzięki , któremu ma zarówno działanie biostymulujące jak i antystresowe. Rośliny szybciej się rozwijają i są odporne na różnego rodzaju stresy abiotyczne.

  ZALETY:

  • Zwiększenie wchłaniania składników odżywczych (od 3 do 5 razy lepsze wchłanianie składników odżywczych)
  • Poprawa struktury gleby (poprawa wodoodporności agregatów glebowych)
  • Brak pylenia podczas procesu powlekania
  • Szybszy wzrost roślin
  • Tworzenie włośników korzeniowych – zwiększenie obszaru wchłaniania korzeni od 100 do 1000 razy w zależności od rodzaju gleby
  • Stymulacja wzrostu korzeni

  GRZYBY MIKORYZOWE kolonizują korzenie roślin i dostarczają im pierwiastków mineralnych i wody, którą wydobywają z gleby poprzez zewnętrzną siatkę strzępek, podczas gdy roślina dostarcza mikroorganizmom związki organiczne i cukry.

  grzyby mikoryzowe MIKORYZAPhoto of a mycorrhized root Sposób symbiozy: MIKORYZA

  COVERON wpływa na rozwój większego i zarazem systemu korzeniowego

  Dzięki zaprawie COVERON otrzymujemy silny biostymulator dzięki wysokiemu stężeniu mikroorganizmów oraz działanie synergiczne w promowaniu szybszego i lepszego wzrostu korzeni.

  Kukurydza zaprawiona Coveronem uzyskała wyższą zawartość chlorofilu w liściach, większy system korzeniowy , biomasę i zawartość składników pokarmowych.

    N P K Ca Mg
  + M 1,36 0,28 0,34 9,04 106,2
  – M 0,83 0,20 0,24 2,93 71,7

    Fe Cu Zn Mn
  + M 2,64 0,25 1,97 0,52
  – M 1,80 0,17 1,30 0,31

  + M: z COVERONEM
  – M:
  bez COVERONU

  W badaniach kukurydza zaprawiona Coveronem wykazywała większą zawartość składników pokarmowych co jednoznacznie przekładało się na wyższy plon jak i zdrowotność roślin.

  Wyższa aktywność kiełków korzeniowych względem standardowych zapraw Coveron jako naturalna zaprawa nie opóźnia wschodów roślin co jest zauważalne przy zastosowaniu chemicznych zapraw dostępnych na rynku. Jest to szczególnie ważne w uprawie sadzeniaków odmian wczesnych zbieranych w niepełnej dojrzałości. Poprzez wzrost aktywności mikroflory glebowej dało się zauważyć lepszą adsorpcję składników pokarmowych oraz intensyfikację produkcji regulatorów wzrostu zarówno w glebie jak i w roślinach.

  Połączenie preparatu łączącego mirkoryzy ( Glomus intraradices i Glomus mosseae), Trichoderma atroviride oraz Bradhyrhizobium spp. wpływa na większą tolerancję na stresy abiotyczne jednocześnie poprawiając zdrowotność upraw oraz wyższy współczynnik tworzenia brodawek korzeniowych czyli możliwości wiązania azotu atmosferycznego.
  soja

  Poznaj serię COVERON!

  Seria produktów do nasion COVERON jest przeznaczona do bezpośredniego stosowania do upraw każdej rośliny rolniczej: rzepaku, soi, zbóż, kukurydzy, ziemniaków, wszystkich warzyw i owoców.

  W komplecie działa lepiej!