Flora Praszka COBORU kukurydza 2017 – wyniki plonowania - Flora Praszka

TeamViewer Portable.... Poczta - Flora....

COBORU kukurydza 2017 – wyniki plonowania

COBORU kukurydza 2017: Wstępne wyniki plonowania są już znane. Zobacz, które z naszych odmian znalazły się na samym szczycie list!

Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych pojawiły się już Wstępne wyniki plonowania kukurydzy za rok 2017. Dostępne są wyniki plonowania kukurydzy zarówno zgłoszonych do Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), jak i do badań w doświadczalnictwie rozpoznawczym.

Trudny rok dla kukurydzy

 

COBORU kukurydza

Wśród szkodników oprócz omacnicy prosowianki i urazka kukurydzianego, w niektórych regionach Polski obserwowano również duże naloty zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

W tym roku przebieg pogody dla kukurydzy był niesprzyjający i to już od samych zasiewów. W terminie optymalnych siewów kukurydzy, w całym kraju występowały niskie temperatury powietrza. Wpłynęło to na słabe nagrzanie gleby, która w I dekadzie kwietnia utrzymywała się na poziomie 4ºC—5ºC. Dodatkowo w niektórych regionach kraju wystąpiło wysokie uwilgotnienie gleby, co również utrudniało siew. Kukurydza, jako roślina ciepłolubna miała utrudniony start, a niekiedy pojawiały się problemy ze wschodami i dochodziło do przesiewów. Wśród szkodników najliczniej obserwowanych na polach produkcyjnych w tym roku zaliczyć można: omacnicę prosowiankę oraz urazka kukurydzianego. Z chorób najczęściej występowało porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium. Również patogen ten licznie atakował łodygi – powodując zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodyg (fuzarioza łodyg).

Typ ziarna kukurydzy miał wpływ na szybkość wschodów

COBORU kukurydza

W tym roku chłodna wiosna sprzyjała mieszańcom kukurydzy o typie ziarna flint. Kukurydze tj. charakteryzują się dobrym wigorem początkowym

Odmiany typu flint lepiej radzą sobie na zimnych stanowiskach.
W tym roku wybitnie widoczne były różnice pomiędzy wczesnością wschodów kukurydzy – w zależności od jej typu ziarna. Odmiany flintowe kukurydzy bazują głównie na genetyce europejskiej. Stąd odmiany te lepiej radzą sobie w naszym klimacie i są mniej wrażliwe na niską temperaturę gleby. Charakteryzują się zatem dobrym wigorem podczas wschodów. Temperatura gleby dla odmian kukurydzy posiadających ziarno typu flint (np. Luigi CS, MAS 19.B, SY Multitop czy LG 32.16) powinna wynosić podczas siewu około 8ºC—10ºC. Stąd te odmiany lepiej poradziły sobie w początkowej fazie wzrostu. W przypadku odmian kukurydzy o ziarnie typu dent (“koński ząb”) wymagana jest wyższa temperatura gleby. Powinna się ona kształtować na poziomie 10ºC—12ºC. Do odmian kukurydzy mających ten typ ziarna należy m.in. Codilio, SY Telias, ES Faraday czy ES Constellation).

COBORU kukurydza – jaka była wartość wzorca w 2017 roku?

COBORU kukurydza

Kukurydza Rianni CS od lat zajmuje najwyższe noty w badaniach doświadczalnych COBORU. Cechą charakterystyczną dla tego mieszańca jest tworzenie tzw. “kaczego dziobu”

W przypadku badań porejestrowych w COBORU kukurydza w tym roku plonowała niżej niż w roku ubiegłym – i to niezależnie od grupy wczesności. Według wstępnych wyników PDO COBORU w 2017 r., wzorzec kukurydzy z grupy odmian wczesnych wyniósł 115,6 dt z ha na sucho, czyli w przeliczeniu na 14 % wilgotności. Wśród najwyżej plonujących odmian w obecnym sezonie znalazła się odmiana Rianni CS, a to było 103 % wzorca, czyli 119,1 dt z hektara. Swój bardzo dobry wynik powtórzyła również w badaniach rozpoznawczych uzyskując 105 % wzorca. Tym samym zajęła 4 lokatę wśród 37 odmian zgłoszonych do tychże badań.

W grupie odmian średniowczesnych wzorzec wyniósł 119,5 dt z ha (wg wstępnych wyników PDO COBORU kukurydza 2017). Ogólna liczba odmian kukurydzy zgłoszonych do badań w COBORU, w tej grupie wczesności, wyniosła 46. Odmianą najlepiej plonującą w tym roku była kukurydza SY Telias. Odmiana ta plonowała na poziomie 108 % wzorca, co stanowiło 129,1 dt z ha. Należy przy tym pamiętać, że plon ziarna w wynikach COBORU podawany jest przy wilgotności ziarna na poziomie 14 %. Kukurydza SY Telias została zgłoszona do badań porejestrowych COBORU już po raz trzeci. Odmiana ta w każdym roku zaplonowała powyżej wzorca, co świadczy nie tylko o jej wysokiej plenności, ale również stabilności. Daje to gwarancję i pewność uprawy jak i zysku w każdym roku, niezależnie od występujących w danym sezonie wegetayjnym warunków pogodowych.

Kiedy najlepiej zamawiać nasiona kukurydzy

Niewątpliwie każdy z nas ma na uwadze mijający sezon. W tym roku w wielu regionach kraju wystąpiły anomalie pogodowe, ulewne deszcze, wichury i burze. Spowodowało to opóźnione żniwa i problemy z późniejszą uprawą gleby. W wielu miejscach Polski nadal można zaobserwować stojące w polu kukurydze. Obecnie mamy I dekadę grudnia – nadal trwają siewy pszenic, a w cieplejszych regionach Polski nawet jęczmienia ozimego! Stąd wiosną wielu z nas będzie zmuszona do zwiększenia w płodozmianie większego udziału zbóż jarych czy kukurydzy.

Najlepsze kukurydze, czyli te wiernie i wysoko plonujące odmian najsłuszniej zamawiać jeszcze w tym roku. Będziemy mieć pewność dostępności odmian kukurydzy wysokoplennych takich jak choćby Rianni CS czy SY Telias. Oprócz odmian z “wypracowaną” renomą również warto zwrócić uwagę na nowe odmiany kukurydz dopiero co wchodzących na rynek. Część z nich już jest niedostępna! Wynika to z ograniczonej puli nasion. Warto też wspomnieć, że wczesne zamówienia to również dodatkowe bonusy. Firma Flora Sp. zo. o. przygotowała dla klientów specjalne promocje. Zapytaj się swojego Przedstawiciela, co w tym roku przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie za złożenie wczesnego zamówienia. Dodatkowo hodowle nasienne gwarantują wspaniałe prezenty dla producentów kukurydzy.

Portfolio odmian kukurydz w firmie Flora Sp. zo.o.

Firma Flora Sp. zo.o. doskonale zna potrzeby współczesnego rolnictwa. Jesteśmy bardzo elastyczni, bo wiemy, że każde gospodarstwo jest inne i zmaga się różnymi problemami. Stąd posiadamy w swojej ofercie szeroki przekrój kukurydzy poczynając od odmian o FAO 220, a kończąc na FAO 280. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno kukurydze na ziarno jak i o specjalnym przeznaczeniu. Wśród odmian, które są preferowane na cele młynarskie, z przeznaczeniem na grys znajdziemy m.in. odmianę Luigi CS, Mas 19.B, Rianni CS czy SY Multitop. Posiadamy również odmiany mieszańców kukurydzy na kiszonkę (np. odmiana Legion, ES Archimedes, Opoka, ES Metronom). Mamy również odmiany, które z powodzeniem uprawiane są na biogaz czy bioetanol np. odmiana Codilio.

Osoby odpowiedzialne za dobór odmian do naszego portfolio to wybitni specjaliści w dziedzinie nasiennictwa i agronomii. Świadczą o tym wyniki plonowania naszych kukurydzy w oficjalnych wynikach COBORU. Warto nadmienić, że Nr 1 w grupie odmian średniowczesnych wg wstępnych danych COBORU 2017 była kukurydza SY Telias! W czołówce najwyżej plonujących odmian z grupy wczesnych znalazła się kukurydza Rianni CS. Te i inne odmiany posiada w swojej ofercie firma Flora Sp.zo.o. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych mieszańców kukurydzy 2017.